Αρχική > Επιχειρήσεις > Ασφάλεια Περουσιακών Στοιχείων Επιχειρήσεων

Χαρακτηριστικά

Η ασφάλιση επιχείρησης  θωρακίζει το «έργο ζωής» κάθε σύγχρονου επιχειρηματία.

Διασφαλίζει την ακίνητη και κινητή περιουσία των ιδιοκτητών και/ή των ενοικιαστών της, καθώς και την απρόσκοπτη συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, παρέχοντας προστασία από πλήθος κινδύνων.

Με την Ασφάλιση Περιουσίας καλύπτονται τα περιουσιακά στοιχεία της επιχειρήσεως  (κτίρια, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, μηχανήματα, εμπορεύματα κοκ) καθώς και η απώλεια   μικτού κέρδους (σταθερά έξοδα και καθαρά κέρδη)

Πλεονεκτήματα & Καλύψεις

Οι κίνδυνοι που καλύπτονται από ένα συμβόλαιο υλικών ζημιών για την επιχείρηση σας  είναι:

 • Ζημίες από πυρκαγιά,
 • Κεραυνό,
 • Πυρκαγιά προερχόμενη από δάσος,
 • Ζημίες από έκρηξη πάσης Φύσεως
 • Ζημιές από καπνό,
 • Ζημιές πυρόσβεσης
 • Τρομοκρατικές ενέργειες,
 • Απεργίες – Διαδηλώσεις,
 • Κακόβουλες Βλάβες,
 • Βανδαλισμός,
 • Κλοπή διάρρηξης,
 • Θραύση – Διαρροή σωληνώσεων ύδρευσης-θέρμανσης,
 • Ζημίες από πλημμύρα,
 • Θύελλα – Καταιγίδα,
 • Βάρος Χιονιού,
 • Παγετό,
 • Πρόσκρουση οχήματος,
 • Πτώση αεροσκάφους,
 • Σεισμό και πυρκαγιά μετά από σεισμό,
 • Θραύση τζαμιών,
 • Αστική ευθύνη προς τρίτους,
 • Βραχυκύκλωμα,
 • Έξοδα αποκομιδής ερειπίων,
 • Αλλοίωση Εμπορευμάτων σε Ψυγεία,
 • Απομάκρυνση – Αποκομιδή Ερειπίων,
 • Αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων,
 • Αστική Ευθύνη από ασφαλισμένους κινδύνους
 • Απώλεια κερδών
 • Κάλυψη παγίων εξόδων,
 • και πολλές άλλες καλύψεις που μπορούν να συμφωνηθούν με ειδικούς όρους με τις ασφαλιστικές εταιρίες.

Καλυπτόμενοι Κίνδυνοι (ενδεικτικά):

 • Πυρκαγιά
 • Φωτιά,
 • κεραυνός,
 • έκρηξη,
 • πτώση αεροσκάφους
 • Σεισμοί,
 • κυκλώνες,
 • τυφώνες
 • Θύελλες,
 • παλιρροϊκά κύματα
 • χιονοστιβάδες,
 • παγετοί,
 • κατολισθήσεις,
 • πτώση βράχων,
 • καθίζηση
 • Ανθρώπινα λάθη (κακοί χειρισμοί, αμέλεια, απροσεξία)
 • Κλοπές,
 • αποτέλεσμα διάρρηξης – ληστείας
 • Κακόβουλες ενέργειες τρίτων, υπαλλήλων – εργατών
 • Βραχυκύκλωμα,
 • Υγρασία,
 • νερό
 • Διαβρωτικά αέρια,
 • καπνός,
 • αιθάλη
 • Αυξομείωση τάσεως ηλεκτρικού ρεύματος εφόσον υφίσταται σταθεροποιητής τάσης
 • Βλάβες κλιματιστικών μηχανημάτων
 • Βλάβες λυχνιών – καθοδικών σωλήνων
 • Απεργίες,
 • οχλαγωγίες,
 • πολιτικές ταραχές
 • Τρομοκρατικές ενέργειες

Γιατί είναι απαραίτητη η ασφάλιση της επιχείρησής σας

 • Βρίσκεται καθημερινά εκτεθειμένη σε απρόβλεπτους κινδύνους και γεγονότα.
 • Μια πιθανή ζημιά της μπορεί να επιφέρει μεγάλες οικονομικές συνέπειες.
 • Το κόστος της ασφάλισής της είναι απειροελάχιστο συγκριτικά με την αξία της.

Prefooter

Καλέστε στο 2310 719001 ή συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρμα «Προσφορά Ασφάλισης»

για να ενημερωθείτε άμεσα από τους έμπειρους συνεργάτες μας.