Αρχική > Ποιοι Είμαστε

Ιστορική Αναδρομή

Η economys.gr είναι μια μεσιτική εταιρία ασφαλίσεων η οποία ιδρύθηκε το 1993 από την Αφροδίτη Καραγεωργίου και δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς ασφάλισης, ικανών να καλύψουν κάθε είδους ασφαλιστική ανάγκη , προσφέροντας υψηλού επιπέδου προϊόντα και υπηρεσίες, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις.

Η βασική φιλοσοφία και αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρίας, βασίζεται στο τρίπτυχο Εμπιστοσύνη – Συνέπεια – Τεχνογνωσία.

Προτεραιότητα μας η Σωστή και Αξιόπιστη Ενημέρωση των Πελατών μας …. που συνοψίζεται στα ακόλουθα:

Η Φιλοσοφία μας

Αποστολή μας είναι να προσφέρουμε αξιόπιστες & πελατοκεντρικές ασφαλιστικές λύσεις υψηλής ποιότητας, απόλυτα εναρμονισμένες στο σύγχρονο μεταβαλλόμενο & απαιτητικό περιβάλλον. Όραμα μας είναι να συμβάλλουμε δυναμικά & υπεύθυνα στην προάσπιση της μακροπρόθεσμης ευημερίας των ιδιωτών και επιχειρηματιών.

Στη φιλοσοφία μας περιλαμβάνεται η δημιουργία μιας αξιόπιστης συνεργασίας με service εξαιρετικού επιπέδου , προηγμένη τεχνογνωσία , και γνήσιο ενδιαφέρον και στοχεύουμε στη διαρκή ενίσχυση της θέσης μας, προς διασφάλιση των συμφερόντων των πολύτιμων πελατών και συνεργατών μας.

 • Φερεγγυότητα & αξιοπιστία
 • Ηθική
 • Ευελιξία
 • Πελατοκεντρική φιλοσοφία
 • Καινοτομία
 • Εξέλιξη
 • Αποτελεσματικότητα

Η Στρατηγική μας

Στη διαχείριση εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων, η άρτια ενημέρωσή και τεχνογνωσία, αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την παροχή ολοκληρωμένων και καινοτόμων ασφαλιστικών προγραμμάτων, σε ανταγωνιστικό κόστος, με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον ασφαλισμένο, καλύπτοντας όλο το φάσμα των αναγκών της Επιχείρησης : τα περιουσιακά στοιχεία, την αστική ευθύνη, το ανθρώπινο δυναμικό, και τη διακοπή εργασιών.

Σε ότι αφορά τους ιδιώτες θεωρούμε υποχρέωση μας να προσανατολίζουμε τον ασφαλισμένο προς την κάλυψη των πραγματικών του ασφαλιστικών αναγκών και την αντιμετώπιση των καταστροφικών κυρίως κινδύνων που απειλούν τον ίδιο, τους ανθρώπους του και τα περιουσιακά του στοιχεία.

Στον Ιδιωτικό τομέα, έχουμε πλήρη επίγνωση της επαγγελματικής μας ευθύνης και φροντίζουμε να παρέχουμε προς τους πελάτες τους οποίους θεωρούμε πολύτιμους τη σωστή ενημέρωση, ώστε να τους προσανατολίζουμε, να καλύψουν τις πραγματικές τους ασφαλιστικές ανάγκες, και να αντιμετωπίσουν τους πιθανούς κινδύνους που απειλούν τους ίδιους , τους ανθρώπους τους και τα περιουσιακά τους στοιχεία.

Η πολυετής παρουσία μας στο χώρο, σε συνδυασμό με την άρτια ενημέρωσή που διαθέτουμε, και τη συνεργασία μας με πάνω από 20 Ασφαλιστικές Εταιρίες, μας δίνουν τη δυνατότητα να γνωρίζουμε όλα τα ασφαλιστικά νέα της αγοράς.

 • Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες μας καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα του κλάδου των ασφαλίσεων.
 • Σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες, καινοτόμες λύσεις, σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών μας
 • Εξασφαλίζουμε την μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας ,
 • Φροντίζονυμε να τους παρέχουμε τις καλύτερες λύσεις λαβαίνοντας υπόψη και το τελικό κόστος,
 • είμαστε δίπλα τους μέχρι την τελική αποζημίωση σε περίπτωση ζημιάς.
 • Παρακολούθηση και διεκπεραίωση σε τακτά διαστήματα, όλων των   ασφαλιστικών σας θεμάτων, με αντίστοιχο όφελος της εταιρίας σας από τη μη   απασχόληση ανάλογου προσωπικού.
 • Ενημέρωσή σας από τα στελέχη του γραφείου μας για τις σύγχρονες εξελίξεις   της Ελληνικής και Διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς.
 • Επισκέψεις από ειδικούς πραγματογνώμονες και σύνταξη εκθέσεων   προεκτίμησης του κινδύνου καθώς και των πραγματικών αξιών των   περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσεώς σας.
 • Κατάρτιση ασφαλιστικών προγραμμάτων προσαρμοσμένων στις ειδικές   ανάγκες σας, και βασισμένων στα διεθνή πρότυπα ασφαλίσεως.
 • Διαπραγμάτευση των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών σας αναγκών για   την ασφαλιστική σας κάλυψη στην Ελληνική και Διεθνή αγορά.
 • Ανάθεση των ανωτέρω καλύψεων σε Aσφαλιστικές Eταιρίες της προτιμήσεως   σας, με ασφαλιστικούς όρους και χαμηλό κόστος που εμείς επιτυγχάνουμε

Η πιο ουσιαστική συμβολή του πρακτορείου μας εκτός από τα παραπάνω, είναι  οι μετέπειτα υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες μας στις δύσκολες στιγμές   τους, όπως:

 • Η καταγραφή της ζημιάς
 • η αποστολή ειδικών πραγματογνωμόνων στο χώρο που επήλθε ο ασφαλιστικός κίνδυνος,
 • η ενημέρωση για τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις των ασφαλισμένων μας,
 • η παροχή ασφαλιστικών και νομικών συμβουλών,
 • η συμμετοχή μας στον καλύτερο και ταχύτερο διακανονισμό της ζημιάς όταν αυτό απαιτείται,
 • η άκοπη και ταχύτατη αποζημίωσή των πελατών μας .
 • η διαρκής μελέτη των αναγκών των ασφαλισμένων μας για τυχόν αναπροσαρμογές των συμβολαίων τους.

Συγκριτικά πλεονεκτήματα

 1. Προηγμένη τεχνογνωσία στη διαχείριση κινδύνων
 2. Στρατηγικές συνεργασίες με τις μεγαλύτερες Ασφαλιστικές Εταιρίες
 3. Υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό

Επαγγελματική Ευθύνη

Έχουμε πλήρη επίγνωση της επαγγελματικής μας ευθύνης και φροντίζουμε να παρέχουμε προς τους πελάτες και τους συνεργάτες μας κάθε δυνατή εξασφάλιση σε ότι αφορά τις υπηρεσίες μας.

Η εταιρεία economys.gr είναι μέλος του Συνδέσμου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων Υπεύθυνη διαχείρισης είναι η Αφροδίτη Καραγεωργίου η οποία διαθέτει άδεια ασφαλιστικής διαμεσολάβησης από το 1993 και ειδικότερα άδεια μεσίτη ασφαλίσεων από το 2000 με αριθμό μητρώου 300674, εγγεγραμμένη στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.

Σημειώνουμε τέλος ότι επιλέγουμε να συνεργαζόμαστε μόνον με αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες επιλέγονται βάσει αυστηρών ποιοτικών κριτηρίων

Prefooter

Καλέστε στο 2310 719001 ή συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρμα «Προσφορά Ασφάλισης»

για να ενημερωθείτε άμεσα από τους έμπειρους συνεργάτες μας.