Αρχική > Τεχνικές Ασφαλίσεις > Ασφάλεια κατά Παντός Κινδύνου Μηχανικού Εξοπλισμού (C.P.M.)

Χαρακτηριστικά

Ασφαλίζονται σταθερά ή κινητά ή αυτοκινούμενα μηχανήματα εργοταξίου, όπως γερανοί,  μπουλντόζες, εκσκαφείς, graders, οδοστρωτήρες, φορτηγά ή άλλα οχήματα εργοταξίου για ζημιές  που ενδέχεται να συμβούν σε αυτά από εξωτερικές μόνο και όχι εσωτερικές αιτίες. Ασφαλιζόμενος  είναι ο ιδιοκτήτης ή οι μισθωτές, εκμισθωτές ή οι χρηματοδότες αγοράς του ασφαλισμένου Μηχανικού Εξοπλισμού.

Ο ασφαλισμένος Μηχανικός Εξοπλισμός καλύπτεται όσο είναι σε λειτουργία ή σε αδράνεια εντός  του εργοταξίου, αποθηκευμένος, αλλά και ενώ αποσυναρμολογείται ή συναρμολογείται για λόγους  συντήρησης, επιθεώρησης ή μετακίνησης εντός του εργοταξίου.

Kαλύψεις

Καλύπτεται οποιαδήποτε ζημία που δεν εξαιρείται από τις Γενικές και Ειδικές εξαιρέσεις και τυχόν όρους του συμβολαίου. Ενδεικτικά καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

 • Ελαττωματικός σχεδιασμός, σφάλματα εργαστηρίου ή κατά την συναρμολόγηση,  κακοτεχνία, ελαττώματα κατά την χύτευση και ελαττωματικά υλικά  (όλα αυτά μετά την λήξη της εγγύησης του κατασκευαστή)
 • Εσφαλμένος χειρισμός, έλλειψη επιδεξιότητας χειριστή, απροσεξία, αμέλεια, κακόβουλες  ενέργειες
 • Απόσχιση λόγω της φυγοκέντρου δυνάμεως
 • Βραχυκύκλωμα και άλλες αιτίες ηλεκτρικής φύσης
 • Έλλειψη νερού σε λέβητες
 • Φυσική έκρηξη, ενδόρρηξη, κατάρρευση, θύελλα, παγετό

Πρόσθετες Καλύψεις

 • Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες
 • Υπερωρίες, νυκτερινή εργασία και επείγων ναύλος σε περίπτωση ζημίας
 • Περιβάλλουσα περιουσία του ασφαλιζομένου, μέχρι ενός ορίου
 • Πυρκαγιά / χημική έκρηξη ενδογενούς προελεύσεως ως και άμεσες συνέπειες κεραυνού
 • Απώλεια περιεχομένων δεξαμενών
 • Μεταφορικές ταινίες,αλυσίδες, συρματόσχοινα, μη ηλεκτροφόρα καλώδια
 • Αναπεριελίξεις Ηλεκτρικών Μηχανών

Όρια Καλύψεως

 • Η αξία αντικατάστασης με καινούριο, του αντικειμένου που υπέστη μερική ζημία
 • Η πραγματική αξία (αξία μεταχειρισμένου) του αντικειμένου που υπέστη ολική ζημία

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο:
Η αξία αντικαταστάσεως με καινούριο, ενός εκάστου των ασφαλιζομένων μηχανημάτων

Απαλλαγή:
Υφίσταται υποχρεωτικά σε κάθε ζημία

Prefooter

Καλέστε στο 2310 719001 ή συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρμα «Προσφορά Ασφάλισης»

για να ενημερωθείτε άμεσα από τους έμπειρους συνεργάτες μας.