Αρχική > Συνεργάτες

Συνεργάτες

Αξιολογούμε και  επιλέγουμε με αυστηρά κριτήρια τις ασφαλιστικές εταιρίες στις  οποίες τοποθετούμε τους  κινδύνους, για λογαριασμό των ασφαλισμένων πελατών   τους.

Τα κριτήρια επιλογής των ασφαλιστικών εταιριών στις οποίες τοποθετούμε κινδύνους   στην αγορά είναι πέντε (5):

 1. Η αξιολόγηση των ασφαλιστικών εταιριών και των συνδεδεμένων τους   αντασφαλιστικών εταιριών,
 2. Η εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και η ποιότητα των διευθυντικών   στελεχών της ασφαλιστικής εταιρίας.
 3. Η επάρκεια των ασφαλιστικών προϊόντων που διαθέτει η εταιρεία στην   αγορά ως προς :
  (α) την έκταση της κάλυψης.
  (β) το λεκτικό της σύμβασης
 4. Η εμπειρία μας από την πολιτική της ασφαλιστικής εταιρείας
  α) στην ανάληψη κινδύνων
  β) στο διακανονισμό των ζημιών
  γ )στην παροχή εξυπηρέτησης
 5. Τα αποτελέσματα της ασφαλιστικής εταιρείας βάσει των δημοσιευμένων     οικονομικών στοιχείων και εκθέσεων

Prefooter

Καλέστε στο 2310 719001 ή συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρμα «Προσφορά Ασφάλισης»

για να ενημερωθείτε άμεσα από τους έμπειρους συνεργάτες μας.