Ασφάλεια Φωτοβολταικών

“Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύμα. Μπορούν  να αξιοποιηθούν σε πλήθος εφαρμογές, ενσωματωμένα τόσο σε κτίρια όσο και σε κατάλληλα  οικόπεδα, με τη μορφή φωτοβολταϊκών πάρκων. Επιπλέον, είναι οικονομικό κέρδος για εσάς που  θα το εγκαταστήσετε και είναι περιβαλλοντικό κέρδος για όλους τους Έλληνες.  Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα, κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος στη  χώρα μας.

Χαρακτηριστικά

Τα πρόγράμματα μας:  Προσφέρουν ολοκληρωμένη προστασία τόσο κατά την περίοδο  εγκατάστασης και συναρμολόγησης όσο και κατά την περίοδο λειτουργίας  της μονάδας.  Συνδυάζουν καλύψεις για πάσης φύσεως ζημιές στα ίδια τα μηχανήματα,  αστικές ευθύνες έναντι τρίτων αλλά και απώλειας κερδών σε περίπτωση που  η μονάδα τεθεί εκτός λειτουργίας.

Ασφάλιση Κατά Παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης & Εγκατάστασης  Καλύπτονται οποιεσδήποτε απρόοπτες και ξαφνικές φυσικές απώλειες /  υλικές ζημίες του έργου οι οποίες οφείλονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά,  σε αιτίες όπως:  Κεραυνό, πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιόνι, χαλάζι, παγετό, σεισμό,  κατολίσθηση, καθίζηση.  Φωτιά, έκρηξη, βραχυκύκλωμα.  Κλοπή με διάρρηξη.  Κακόβουλες ενέργειες τρίτων.  Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες, κ.α.

Εργοδοτική Αστική Ευθύνη

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη της επιχείρησης εναντι τρίτων καθώς και έναντι του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού της προσωπικού, για περιπτώσεις οπου υπάρχει ευθύνη του ασφαλιζόμενου, πέρα απο την καλυπτόμενη ευθύνη απο την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία (ΙΚΑ) , για ατυχήματα που θα συμβούν κατά τη συναρμολόγηση και εγκατάσταση της μονάδας.

Απαραίτητη προυπόθεση για την ισχύ της κάλυψης είναι η ασφάλιση του εργατουπαλληλικού προσωπικού της επιχείρησης στον αρμόδιο οργανισμό ασφάλισης καθώς και η αναγγελία του εργατικού ατυχήματος στην επιθεώρηση εργασίας και στο Ι.Κ.Α.

Ασφάλιση Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων

Καλύπτονται ζημίες στις κτιριακές εγκαταστάσεις, το μηχανολογικό και λοιπό  εξοπλισμό της μονάδος οι οποίες ενδέχεται να προκληθούν από:

 • Πυρκαγιά, άμεση πτώση κεραυνού
 • Ευρεία έκρηξη
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες
 • Κακόβουλος Βλάβη
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Ζημία πυρκαγιάς/έκρηξης λόγω Βραχυκυκλώματος μηχανημάτων και  Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, Χιόνι, χαλάζι, παγετός,σεισμο.
 • Πτώση αεροσκάφους.
 • Κλοπή περιεχομένου με διάρρηξη ή ληστεία

Επίσης καλύπτεται:

 • Αστική Ευθύνη από πυρκαγιά και έκρηξη έναντι γειτονικών περιουσιών.
 • Δαπάνες αποκομιδής ερειπίων.
 • Προαιρετική Κάλυψη – Ασφάλιση Απώλειας Κερδών
 • Καλύπτεται η απώλεια κερδών λόγω μερικής ή ολικής διακοπής της λειτουργίας της μονάδος ως συνέπεια επέλευσης καλυπτομένου κινδύνου,  με περίοδο αποζημίωσης 6 μήνες από την ημερομηνία του συμβάντος.

Σε ποιους Απευθύνεται

Απευθύνονται τόσο σε κατασκευαστές όσο και σε ιδιοκτήτες φωτοβολταϊκών  μονάδων – οικιακής ή επαγγελματικής χρήσεως- καθώς και φωτοβολταϊκών  πάρκων.

Prefooter

Καλέστε στο 2310 719001 ή συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρμα «Προσφορά Ασφάλισης»

για να ενημερωθείτε άμεσα από τους έμπειρους συνεργάτες μας.