Αρχική > Επιχειρήσεις > Ασφάλεια Ευθύνης από Περιβαλλοντική Ρύπανση

Χαρακτηριστικά

Η ευθύνη περιβαλλοντικής ρύπανσης ενέχει σοβαρούς οικονομικούς κινδύνους για τις  επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.

Οι σύγχρονες θεσμικές εξελίξεις αναδεικνύουν όλο και πιο πολύ ευαισθητοποίηση στο θέμα της  περιβαλλοντικής ευθύνης και την αναγκαιότητα θέσπισης κανόνων επιχειρηματικής δράσης  συμβατών με το περιβάλλον. Η Ελλάδα με το ΠΔ148 / 29-09-2009 και βάση την αρχή «ο  ρυπαίνων πληρώνει» έχει ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ για την  περιβαλλοντική ευθύνη. Η περιβαλλοντική ευθύνη σύμφωνα με τον νόμο πλέον είναι  «αντικειμενική» δηλαδή, ο πιθανός υπαίτιος πρόκλησης περιβαλλοντικής ζημιάς θεωρείται «a  priori» υπεύθυνος και, υποχρεούται να αναλαμβάνει ο ίδιος τις όποιες δαπάνες για την  αποκατάσταση του ζημιωθέντος περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση.

Παρόλο που η αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού και η εναρμόνιση της  ελληνικής νομοθεσίας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/35/ΕΚ (Προεδρικό Διάταγμα 148) έχουν  αυξήσει την περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων, τα συνήθη ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης  αδυνατούν να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες τους, καθώς εξαιρούν τη σταδιακή ρύπανση  και τις ζημίες στη βιοποικιλότητα.  Η “economys.gr” προτείνει με συνέπεια καινοτόμα ασφαλιστικά προγράμματα για περιβαλλοντική  ευθύνη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη, που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της  αγοράς.

Απευθύνεται σε

 • Βιομηχανίες (χημικών, καθαριστικών, λιπασμάτων, πλαστικών, μετάλλου, αλουμινίου,  κατασκευαστές μπαταριών, επεξεργασίας ξύλου, χάρτου-χαρτοπολτού, κλωστοϋφαντουργίας,  τροφίμων)
 • Αποθηκευτικούς χώρους
 • Εταιρίες διαχείρισης αποβλήτων
 • Κατασκευαστικές εταιρίες
 • Εμπορικές επιχειρήσεις
 • Γεωργική-κτηνοτροφική εκμετάλλευση
 • Πολυεθνικές επιχειρήσεις

Πλεονεκτήματα & Καλύψεις

Κύρια Πλεονεκτήματα:

 • Ευρεία, ευέλικτη κάλυψη
 • Δυνατότητα προσαρμογής των όρων ασφάλισης ώστε να καλύπτουν και τις πιο σύνθετες ασφαλιστικές ανάγκες
 • Εύκολη διαχείριση
 • Άμεση εξυπηρέτηση
 • Ασφάλιση από μία αξιόπιστη και οικονομικά ισχυρή Εταιρία
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία τόσο στον σχεδιασμό της κάλυψης, όσο και την άμεση αποζημίωση

Παρέχει Κάλυψη για:

 • Αποκατάσταση ή επαναφορά της βιοποικιλότητας
 • Έξοδα υπεράσπισης για τη διερεύνηση, διευθέτηση και διακανονισμό καλυπτόμενων απαιτήσεων
 • Δαπάνες πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από συνθήκες ρύπανσης ή περιβαλλοντικής ζημίας
 • Ζημία προκαλούμενη από αιφνίδιο ή σταδιακό περιστατικό ρύπανσης
 • Κόστος καθαρισμού εγκαταστάσεων (ιδίων ή τρίτων)
 • Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημίες που προκαλούνται από συνθήκες ρύπανσης

Prefooter

Καλέστε στο 2310 719001 ή συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρμα «Προσφορά Ασφάλισης»

για να ενημερωθείτε άμεσα από τους έμπειρους συνεργάτες μας.