Αρχική > Τεχνικές Ασφαλίσεις > Ασφάλεια κατά Παντός Κινδύνου Μηχανικών Βλαβών

Χαρακτηριστικά

Ασφαλίζονται μηχανήματα, μηχανολογικές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και εξαρτήματα μηχανών,  όπως γεννήτριες, μετασχηματιστές, λέβητες, μονάδες παραγωγής, εργαλειομηχανές, εκτυπωτικές  μηχανές, αντλίες κ.λπ. για ζημιές ή απώλειες από εσωτερικές μόνο αιτίες (όχι εξωτερικές ζημιές).

Ο ασφαλισμένος Μηχανικός Εξοπλισμός καλύπτεται όσο είναι σε λειτουργία ή σε αδράνεια εντός  του χώρου λειτουργίας του, καθώς και ενώ αποσυναρμολογείται ή συναρμολογείται για λόγους  συντήρησης, επιθεώρησης ή μετακίνησης εντός του χώρου που είναι εγκατεστημένος.

Kαλύψεις

Ενδεικτικά καλύπτονται οι παρακάτω περιπτώσεις:

 • Ελαττωματικός σχεδιασμός, σφάλματα εργαστηρίου ή κατά την συναρμολόγηση, κακοτεχνία,  ελαττώματα κατά την χύτευση και ελαττωματικά υλικά  (όλα αυτά μετά την λήξη της εγγύησης του κατασκευαστή)
 • Εσφαλμένος χειρισμός, έλλειψη επιδεξιότητας χειριστή, απροσεξία, αμέλεια, κακόβουλες  ενέργειες
 • Απόσχιση λόγω της φυγοκέντρου δυνάμεως
 • Βραχυκύκλωμα και άλλες αιτίες ηλεκτρικής φύσης
 • Έλλειψη νερού σε λέβητες
 • Φυσική έκρηξη, ενδόρρηξη, κατάρρευση, θύελλα, παγετό

Πρόσθετες Καλύψεις

 • Απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές, τρομοκρατικές ενέργειες
 • Υπερωρίες, νυκτερινή εργασία και επείγων ναύλος σε περίπτωση ζημίας
 • Περιβάλλουσα περιουσία του ασφαλιζομένου, μέχρι ενός ορίου
 • Πυρκαγιά / χημική έκρηξη ενδογενούς προελεύσεως ως και άμεσες συνέπειες κεραυνού
 • Απώλεια περιεχομένων δεξαμενών
 • Μεταφορικές ταινίες,αλυσίδες, συρματόσχοινα, μη ηλεκτροφόρα καλώδια
 • Αναπεριελίξεις Ηλεκτρικών Μηχανών

Όρια Καλύψεων

 • Η αξία αντικατάστασης με καινούριο, του αντικειμένου που υπέστη μερική ζημία
 • Η πραγματική αξία (αξία μεταχειρισμένου) του αντικειμένου που υπέστη ολική ζημία

Ασφαλιζόμενο κεφάλαιο:

 • Η αξία αντικαταστάσεως με καινούριο, ενός εκάστου των ασφαλιζομένων μηχανημάτων

Σε Ποιους Απευθύνεται

Βιομηχανίες (γραφικών τεχνών, μεταλλοκατασκευών, τροφών και ζωοτροφών, χάρτου, οικοδομικών υλικών), χημικές βιομηχανίες, σιδηροβιομηχανίες, γεωργικές εγκαταστάσεις, κλωστοβιομηχανίες, υφαντήρια, πλεκτήρια, αποθηκευτικούς χώρους, ξενοδοχεία, γραφεία, κινηματογράφους, νοσοκομεία, εγκαταστάσεις μεταλλείων, συστήματα μεταφοράς και κυκλοφορίας, κλπ.

Ασφαλιζόμενος είναι ο ιδιοκτήτης, ο ενοικιαστής ή εκμισθωτής του ασφαλισμένου μηχανικού εξοπλισμού.

Prefooter

Καλέστε στο 2310 719001 ή συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρμα «Προσφορά Ασφάλισης»

για να ενημερωθείτε άμεσα από τους έμπειρους συνεργάτες μας.