Σε μια εποχή που οι καταστάσεις αλλάζουν διαρκώς, είναι ανεκτίμητο το να μπορείτε να να «προστατεύσετε» τη ζωή τη δική σας, αλλά και της οικογενείας σας και να αντιμετωπίσετε την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα για το αύριο.

Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας είναι η καλύτερη λύση που σας εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας και αποτελεσματική διαχείριση του κόστους.

Χαρακτηριστικά

 • Συμπληρώνει τις παροχές του κοινωνικού σας ταμείου.
 • Σας παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους.
 • Εξασφαλίζει άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, χωρίς αναμονή.
 • Σας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξετε το πρόγραμμα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες, σε κάθε βαθμίδα περίθαλψης.
 • Σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε το γιατρό, το διαγνωστικό κέντρο και το νοσηλευτικό ίδρυμα που επιθυμείτε.
 • Έχει προσιτό κόστος και προσαρμόζεται στις δικές σας οικονομικές δυνατότητες.
 • Σας βοηθάει να αντιμετωπίσετε απρόβλεπτες και μεγάλες δαπάνες υγείας.

Νοσοκομειακή Περίθαλψη ή Δευτεροβάθμια Περίθαλψη ή Νοσοκομειακές Δαπάνες θεωρούνται  όλες οι δαπάνες στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος απαιτείται να εισαχθεί σε νοσηλευτικό  ίδρυμα,και συμπεριλαμβάνουν όλες εκείνες τις δαπάνες οι οποίες είναι ιατρικώς απαραίτητες για  την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ασφαλιζόμενου.

Το όφελος και οι καλύψεις

Με τα ιδιωτικά προγράμματα κάλυψης Νοσοκομειακών Δαπανών έχουμε στη διάθεσή μας, ανά  πάσα στιγμή, ένα μεγάλο κεφάλαιο για να καλύψουμε τα έξοδα νοσηλείας οποιασδήποτε  ασθένειας ή/και χειρουργικής επέμβασης όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι.

Αποκτάμε πρόσβαση  σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας χωρίς τις αναμονές και τις χρονοβόρες διαδικασίες των  δημόσιων ταμείων, αποκτάμε αξιοπρέπεια.

Μέσα από τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα Νοσοκομειακής Περίθαλψης και ανάλογα με το  πρόγραμμα ασφάλισης που θα επιλέξουμε, εξασφαλίζουμε την κάλυψη των δαπανών που  απαιτούνται, μέχρι ένα ανώτατο όριο ανά περίπτωση.

 

 • 24ωρη παροχή ιατρικής εξυπηρέτησης μέσω τηλεφωνικού κέντρου
 • Απευθείας εξόφληση εξόδων στα συμβεβλημένα νοσηλευτικά ιδρύματα
 • Θέσεις νοσηλείας Γ, Β, Α
 • Αμοιβή Χειρουργού & Αναισθησιολόγου
 • Δυνατότητα επιλογής ποσού απαλλαγής
 • Κάλυψη εξειδικευμένων μονάδων θεραπείας (ΜΑΦ/ΜΕΘ κ.λπ.) στην Ελλάδα και Εξωτερικό
 • Εξετάσεις χωρίς νοσηλεία (π.χ. Μαγνητική Τομογραφία, Γαστροσκόπηση κ.λ.π.)
 • Χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς νοσηλεία
 • Χημειοθεραπείες & ακτινοθεραπείες χωρίς νοσηλεία
 • Μικροεπεμβάσεις σε ιδιωτικά ιατρεία
 • Κάλυψη στα εξωτερικά ιατρεία για τη διερεύνηση και θεραπεία σοβαρών προβλημάτων υγείας
 • Επίδομα ημερήσιας αποζημίωσης
 • Επίδομα χειρουργικής επέμβασης
 • Επίδομα για κάλυψη από άλλο φορέα
 • Προ και μετά νοσοκομειακά έξοδα
 • Τοκετός: επίδομα βάσει θέσης νοσηλείας σε φυσιολογικό ή καισαρική
 • Κάλυψη συνδρόμου επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας – βάσει θέσης νοσηλείας
 • Διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών
 • Αερομεταφορά
 • Μεταφορά με ασθενοφόρο
 • Αποκλειστική νοσοκόμα στο νοσοκομείο
 • Αποκλειστική νοσοκόμα στην οικία σας

Το πρόγραμμα αυτό μπορεί επιπλέον να συμπεριλάβει:

 • Χειρουργικό επίδομα
 • Ημερήσιο Ποσό Νοσοκ. Επιδόματος

Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη ή Πρωτοβάθμια περίθαλψη ή Εξωνοσοκομειακές Δαπάνες  θεωρούνται οι ιατρικές επισκέψεις, οι παρακλινικές εξετάσεις, οι φυσιοθεραπείες, τα φάρμακα  κ.λπ. και γενικά κάθε ιατρική πράξη η οποία δεν απαιτεί την εισαγωγή του ασφαλιζομένου σε  νοσηλευτικό ίδρυμα ως εσωτερικού ασθενή (24ωρη παραμονή) και είναι ιατρικώς απαραίτητη για  την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του ασφαλιζόμενου.

Το όφελος και οι καλύψεις

Με τα ιδιωτικά προγράμματα κάλυψης Εξωνοσοκομειακών Δαπανών αποκτάμε πρόσβαση σε  υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας χωρίς τις αναμονές και τις χρονοβόρες διαδικασίες των  δημόσιων ταμείων, αποκτάμε αξιοπρέπεια.

Μέσα από τα ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης και ανάλογα με  το πρόγραμμα ασφάλισης που θα επιλέξουμε, εξασφαλίζουμε την κάλυψη των δαπανών που  απαιτούνται, μέχρι ένα ανώτατο όριο ανά περίπτωση, για:

 • Διαγνωστικές Εξετάσεις με παραπεμπτικό δικού μας ιατρού ή συμβεβλημένου με την  ασφαλιστική εταιρία
 • Ιατρικές επισκέψεις σε ιατρεία συμβεβλημένων ιατρών ή ιατρών δικής μας επιλογής
 • Ιατρικές Επισκέψεις κατ’ οίκον από συμβεβλημένους ιατρούς, σε περίπτωση επείγοντος  περιστατικού
 • 24ωρη Τηλεφωνική Υποστήριξη με ιατρικές συμβουλές, καθοδήγηση, πληροφορίες και  συντονισμό για την καλύτερη αντιμετώπιση κάθε περιστατικού
 • Μεταφορά με Ασθενοφόρο
 • Φυσιοθεραπείες από συμβεβλημένους φυσιοθεραπευτές, ακόμα και κατ’ οίκον
 • 1 Check-Up το χρόνο
 • Προγεννητικό Έλεγχο
 • Οδοντιατρικό Έλεγχο, καθαρισμό, φθορίωση

 

Τα προγράμματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης  σας εξασφαλίζουν ουσιαστική,  ιατρική φροντίδα με διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις , για λόγους ασθενείας, ατυχήματος ή/και πρόληψης , σε κόστος τόσο χαμηλό που μπορεί να κάνετε απόσβεση των ασφαλίστρων από την πρώτη κιόλας χρήση για εξετάσεις!

Χαρακτηριστικά

Τα ατυχήματα αποτελούν μία δυσάρεστη αλλά καθημερινή πραγματικότητα. Είναι σημαντικό, τόσο για εμάς όσο και για τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να μπορούμε να προστατευτούμε από τις δυσάρεστες συνέπειες ενός ατυχήματος.

 

Καλύψεις

Τα ατυχήματ

 • Απώλεια ζωής από ατύχημα
 • Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα από ατύχημα
 • Κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων
 • Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας
 • Κάλυψη Απώλειας Εισοδήματος
 • Κάλυψη Πρόσκαιρης Ανικανότητας για εργασία
 • Νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα ή ασθένεια
 • Χειρουργικό επίδομα από ατύχημα ή ασθένεια
 • Ιατροφαρμακευτικές δαπάνες από ατύχημα
 • Νοσοκομειακή περίθαλψη από ατύχημα
 • Δαπάνες Έκτακτης Διακομιδής από Ατύχημα

Το Επίδομα σοβαρών ασθενειών  σας προσφέρει την απαραίτητη οικονομική στήριξη για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε περίπτωση διάγνωσης μιας σοβαρής ασθένειας.

 • Καρκίνος
 • Εγκεφαλικό επεισόδιο
 • Καρδιακή Προσβολή
 • Εγχείριση Στεφανιαίας αρτηρίας
 • Νεφρική ανεπάρκεια
 • Παράλυση / Παραπληγία
 • Απώλεια όρασης
 • Ακρωτηριασμός

Νιώστε ακόμη πιο άνετα στον τομέα της Υγείας συνδυάζοντας το πρόγραμμα της επιλογής σας ,με ένα επιπλέον επίδομα που καλύπτει έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων.

Γιατί σε Εμάς

Σίγουρα δεν σας αρέσουν οι συμβιβασμοί, κυρίως όταν πρόκειται για την υγεία σας. Η δημιουργία, η χαρά, η απόλαυση της ζωής μαζί με τους δικούς σας ανθρώπους είναι ό,τι πιο όμορφο.

 1. Τα Προγράμματα που θα επιλέξουμε μαζί, εξασφαλίζουν εσάς και την οικογένειά σας από οποιοδήποτε απρόβλεπτο γεγονός συμβεί στη ζωή σας και δημιουργήσει ανάγκες που δεν είχατε προβλέψει.
 2. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε πλήθος προγραμμάτων και καλύψεων, σχεδιασμένων με γνώμονα την ικανοποίηση των πραγματικών σας αναγκών, που εξασφαλίζουν εσάς και τους δικούς σας από ό,τι κι αν συμβεί.
 3. Απολαμβάνετε γρήγορες υπηρεσίες και διαδικασίες.

Έτσι, με γνώμονα τις ανάγκες και τις επιθυμίες σας , σχεδιάζουμε  ολοκληρωμένα προγράμματα υγείας,  και  σας παρέχουν όσα περιμένετε από ένα πρόγραμμα υγείας και ακόμα περισσότερα!

Prefooter

Καλέστε στο 2310 719001 ή συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρμα «Προσφορά Ασφάλισης»

για να ενημερωθείτε άμεσα από τους έμπειρους συνεργάτες μας.