Αρχική > Επιχειρήσεις > Ασφάλεια Μεταφορών

Χαρακτηριστικά

(  Η ασφάλεια μεταφορών είναι το απαραίτητο “εργαλείο” του σύγχρονου επιχειρηματία που εισάγει, εξάγει ή διακινεί εμπορεύματα.  Τα προγράμματα ασφάλισης μεταφορών, δίνουν τη δυνατότητα στις μικρές και μεγάλες εισαγωγικές ή εξαγωγικές επιχειρήσεις, να δραστηριοποιούνται πιο ενεργά εφ’όσον έχουν εξασφαλίσει την ασφαλή διακίνηση των εμπορευμάτων τους.

Καλύπτει:

  • Εισαγωγές από διάφορες χώρες του κόσμου προς Ελλάδα
  • Εξαγωγές από Ελλάδα προς διάφορες χώρες του κόσμου
  • Μεταφορές από χώρα σε χώρα χωρίς ενδιάμεσο σταθμό στην Ελλάδα (προϋπόθεση ύπαρξης νομίμου συμφέροντος στην Ελλάδα)
  • Εσωτερικές διακινήσεις (σε διάφορα μέρη εντός Ελλάδας)

Απευθύνεται σε

  • Εισαγωγείς
  • Εξαγωγείς
  • Εμπόρους
  • Μεταφορικές εταιρείες
  • Διαμεταφορικές εταιρείες
  • Αυτοκινητιστές

Πλεονεκτήματα & Καλύψεις

ΡΗΤΡΑ C (Αποτελεί την βασική κάλυψη κίνδυνου):
Οι ζημιές που καλύπτονται είναι:

-Σύγκρουση – Πρόσκρουση – Ανατροπή  
-Πυρκαγιά ή έκρηξη
-Προσάραξη, βύθιση η ανατροπή πλοίου
-Από ατυχήματα στην εκφόρτωση του εμπορεύματος σε λιμάνι κινδύνου ή καταφυγής
-Από τη θεληματική ρίψη των εμπορευμάτων στη θάλασσα στη προσπάθεια διάσωσης του πλοίου και του υπολοίπου φορτίο

ΡΗΤΡΑ Β:
Καλύπτονται ζημιές που θα υποστεί το φορτίο για τους κινδύνους που καλύπτει η ΡΗΤΡΑ C και επιπλέον από:
-Σεισμό
-Παράσυρση του εμπορεύματος από τα κύματα
-Εισαγωγή νερών στο πλοίο
-Ολική απώλεια του φορτίου κατά τη διάρκεια της φορτοεκφόρτωσης.

ΡΗΤΡΑ Α:
Με τη ρήτρα αυτή, η οποία αποκαλείται ALL RISKS, καλύπτονται ζημίες στα εμπορεύματα από όλους τους κινδύνους (ενδεικτικά : απώλειες λόγω κλοπής, πειρατεία, κακόβουλη πράξη)

εκτός από αυτούς που ρητά εξαιρούνται (π.χ. δόλος , φυσιολογική φθορά του εμπορεύματος, πόλεμος κ.λ.π

Στις παραπάνω ρήτρες μπορούν να προστεθούν και άλλες συμπληρωματικές ρήτρες όπως:
-ΡΗΤΡΑ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ
-ΡΗΤΡΑ ΚΑΤΑ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΕΡΓΙΩΝ

Prefooter

Καλέστε στο 2310 719001 ή συμπληρώστε τα απαραίτητα στοιχεία στη φόρμα «Προσφορά Ασφάλισης»

για να ενημερωθείτε άμεσα από τους έμπειρους συνεργάτες μας.